Eika Vel består av 6 grendelag, fordelt på 168 husstander.

Grend 1:  25

Grend 2:  33

Grend 3:  24

Grend 4:  28

Grend 5:  28

Grend 6:  30

Velforeningen har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke til beste for området.

Videre skal velforeningen ha ansvaret for opparbeidelse, vedlikehold og administrasjon av felles anlegg og sameiegrunn. Eksempel på saker vellet behandler er snømåking på fellesområder og høringssaker fra kommunen.

Samtlige huseiere har rett og plikt til å være medlem av velforeningen samt plikt til å betale den velkontingenten som blir vedtatt på generalforsamlingen. Velavgiften dekker løpende felleskostnader til drift av velforeningen.

 

Eika Vel har egen FB gruppe

E-post adresse: eika@pepperstad.net

Eika Vel har et styre (bestående av styremedlemmer og varamedlemmer) med minst 7 (maks 10) medlemmer.  Styret består av styreleder og minst en representanter fra hver grend.

Velforeningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen holdes en gang hvert år innen utgangen av mars.