Velkommen til Eika Vel sin hjemmeside

Info til nye beboere i Eika Vel

Info til nye beboere i Eika Vel

Velkommen til Eika Vel! I vårt infohefte til nye beboere i Eika vel kan du lese litt om Eika Vel, Pepperstadskog og Vestby Vi ønsker også at alle som flytter inn skal oppdatere vår beboerliste ved å fylle ut skjemaet "oppdatering av beboerliste Eika Vel"

Les mer
Årsmøte i Eika Vel 2021

Årsmøte i Eika Vel 2021

Årsmøte i Eika Vel ble avholdt 23.mars 2021 kl 19:00 (digitalt). Her finner du Årsmøtedokumentene, Protokollen og reviderte vedtekter (godkjent av årsmøtet 23.03.2021)

Les mer
En gruppe med ansvar for trepleie i Eika Vel

En gruppe med ansvar for trepleie i Eika Vel

Det opprettes en gruppe med ansvar for trepleie i Eika Vel, og alle beboere med interesse for eller kunnskap om dette er hjertelig velkommen til å delta. Gruppas formål skal hovedsakelig være stell av busker og trær på fellesområder. Det vil også gi økt muligheter for beboere å hjelpe hverandre med trepleie på annen grunn, og gruppa vil være behjelpelig med vurderinger av vegetasjon som hindrer sikt eller passasje, eller utgjør annen risiko.

Les mer
Pepperstad.net

Pepperstad.net

Pepperstad.net eies og driftes av syv likestilte velforeninger her på Pepperstad, under disse velforeningene ligger antennelaget - Pepperstad.net

Les mer

Facebook