Vedtekter for Eika Vel

Først opprettet i 1984, sist oppdatert på årsmøtet 23.03.2021