Årsmøte i Eika Vel, 23.mars 2021 kl 19:00 (i Teams).

Årsmøtevarsel (papirkopi lagt i alle postkasser)

Eika Vel avholder årsmøte tirsdag 23.mars kl 19:00. Møtet holdes digitalt i teams. Påmelding er nødvendig med navn og e-post innen 17.mars til eika@pepperstad.net

Innkalling i Teams med lenke til møtet blir sendt ut i god tid før 23.mars.

Årsmøtedokumenter finnes under "Artikler" (Årsmøte i Eika Vel 2021)