Pepperstad.net

Pepperstad.net

Publisert av Heidi Rudi den 10.01.21. Oppdatert 20.02.21.

Pepperstad.net sitt formål er å:
• Stå som eiere og konsesjonsinnehaver av det eksisterende anlegg.
• Sørge for drift/vedlikehold av anlegget gjennom best mulige servicekontrakter.
• Følge de til enhver tid gjeldende lover og regler for etablering, utbygging, drift og forvaltning av kabelnett.
Kabelnettet kan, til enhver tid, også benyttes til frigitte lovlige tilleggstjenester. Utvidelse av kabelnettets bruksområde vedtas på generalforsamlingen.
Pepperstad.net eier og drifter websiden www.pepperstad.net. Formålet med denne siden er å gjøre informasjon rundt Pepperstad tilgjengelig på best mulig måte, samt å gi beboerne muligheten til å kommunisere med hverandre og styret i Pepperstad.net via vårt forum.

 

Har man problemer med nett, TV eller telefon på Pepperstad og dette er levert gjennom Pepperstad.net, da må man kontakte Pepperstad.net; Kontakt oss