Refusjon av utgifter i Eika Vel

Refusjon av utgifter i Eika Vel

Publisert av Heidi Rudi den 28.01.22.

Grendekontoene i DnB er nå avsluttet og grenderegnskapene vil inngå som en del av hovedregnskapet til Eika vel. Rapporter vil kunne tas ut fra Styreweb regnskap etter behov, av den som har tilgang. 2021 var siste gang det var behov for å føre et eget grenderegnskap av egen kasserer i grendene 

Hvis personer i velforeningen har hatt utlegg som skal dekkes, sendes utleggsskjema til denne e-post adressen:  utlegg+eikavel@mg.mailstyreweb.com

 Det vi trenger av informasjon er:

  • kvitteringene
  • hvem som har gjort utlegget,
  • hva det gjelder,
  • samt kontonummer det skal betales ut til.

Husk at utlegg skal leveres og godkjennes av grenderepresentanten, men sendes inn av den som har hatt utlegget.

Hvis dere har eget utleggsskjema kan dere bruke det, eller det som ligger vedlagt